Title Image

Feng Shui

een eeuwenoude methode

voor het creëren van balans

Feng Shui wordt in Oosterse culturen al duizenden jaren toegepast. De Chinezen bouwen en wonen volgens de regels van Feng Shui, zelfs de Chinese muur is op basis van deze principes gemaakt. In onze Westerse maatschappij komt Feng Shui steeds meer in de belangstelling te staan. Door de ‘ratrace’ van ons dagelijkse leven, de steeds grotere invloeden van social media en onze 24-uurs economie krijgen we het gevoel te worden geleefd. Er ontstaat steeds meer behoefte aan een plek om tot rust te kunnen komen en de balans in ons leven te hervinden.

Fen Shui badkamer

‘In je element met Feng Shui’

Feng Shui gaat over de relatie tussen de mens en de leef- of werkomgeving en de invloed hiervan op zijn of haar welzijn. Het is een eeuwenoud instrument dat je kan helpen je interieur te harmoniseren en daarmee de balans in je leven te verbeteren of te herstellen.

Alles wat je om je heen ziet heeft invloed op hoe je je leven ervaart en hoe je je voelt. Een ruimte op zichzelf kan slecht of goed aanvoelen. Kleurgebruik, de indeling van een ruimte, de meubelen of materialen die zijn toegepast zeggen iets over onszelf en hebben invloed op hoe we ons voelen. Als deze ruimtes ook nog dagelijks worden gebruikt, dan bepaalt de inrichting mede de manier waarop je in het leven staat.

Kortom; onze omgeving heeft grote invloed op ons welzijn, geluksgevoel en voorspoed. De principes van Feng Shui helpen je om je bewust te worden van deze invloeden. Bewustwording geeft inzicht en helpt om betere balans in je omgeving te brengen. Balans in je omgeving maakt dat je je fijn voelt, of dit nu thuis is of op het werk. In je element met Feng Shui!

Conceptuele

Feng Shui

Binnen de Feng Shui leer zijn er veel stromingen waardoor er door de tijd heen verschillende scholen zijn ontstaan. Iedere school heeft zijn eigen werkwijze en methode om tot resultaat te komen. De manier waarop een Feng Shui adviseur een huis of organisatie analyseert is dan ook sterk afhankelijk van het systeem waarmee hij of zij werkt. Om die reden kunnen adviezen onderling nogal eens verschillen. Ditzelfde principe zie je ook terug in alles wat er over Feng Shui is geschreven. Uitgangspunten kunnen verschillen waardoor adviezen soms tegenstrijdig lijken. Deze verwarring kan ook ontstaan als je zelf gaat experimenteren met Feng Shui. Het is belangrijk om je hiervan bewust te zijn.

In mijn adviezen hanteer ik de Conceptuele Feng Shui. Dit is een vorm die teruggrijpt op de oorspronkelijk Feng Shui zoals deze ooit bedoeld was. Zonder strakke regels, begrijpelijk en logisch en met als doel om de levensenergie binnen een huis of gebouw te bevorderen. Binnen de Conceptuele Feng Shui is er ruimte en aandacht voor mogelijkheden; er bestaat geen strak zwart-wit of goed-fout denken. En misschien wel het allerbelangrijkste; de mens staat centraal.

Hoe werkt

Feng Shui?

Feng Shui analyseert de energiestroom in je huis, een ruimte of een gebouw met behulp van de 5-elementen: hout, vuur, aarde, metaal en water. Het uitgangspunt is dat deze elementen elkaar moeten ondersteunen en versterken. Het doel van een Feng Shui analyse is om ruimtes te harmoniseren en een eventuele disbalans te herstellen zodat de Chi energie (weer) vrij kan stromen. Iedereen die in het huis woont, veel in een bepaalde ruimte verblijft of in een gebouw werkt zal dit effect gaan voelen.

Het belangrijkste instrument bij een Feng Shui analyse van een woning of werkplek is de plattegrond. Op de plattegrond wordt een raster gelegd dat Bagua heet. Deze is altijd in negen gelijke delen verdeeld en aan ieder deel is een bepaald levensaspect gekoppeld. Aan de hand hiervan wordt bepaald of de kwaliteit van bepaalde ruimte optimaal wordt benut of dat deze de energiestroom verstoort. Het geeft daarmee inzicht in de invloed van de ruimte op bepaalde levensaspecten van de bewoner of gebruiker èn een oplossing om deze te harmoniseren waardoor de kwaliteit op deze levensaspecten wordt verbeterd.

Nine Star Ki

Voor een Compleet Feng Shui advies voor een huis of een persoonlijke werkplekanalyse maak ik ook gebruik van een Nine Star Ki analyse. Nine Star Ki is een van de oudste vormen van astrologie ter wereld. Het is, net als Feng Shui, gebaseerd op de gedachte dat alles met elkaar in verbinding staat door middel van een permanente energiestroom, de Chi. De Nine Star Ki is natuurlijk een globale aanduiding van het karakter van een persoon, maar vormt een goede basis bij de analyse en het duiden van de personen in een woon- of werkomgeving. Het helpt om de invloed van een ruimte of interieur op de persoon zelf inzichtelijk te maken en door middel van een persoonlijk advies bij te dragen in oplossingen die ook de persoon zelf ondersteunen.

Het toepassen van Feng Shui is mogelijk in elke omgeving waar mensen wonen, werken of recreëren.

Kom in contact

Benieuwd wat Feng Shui voor de inrichting van jouw woon-, leef- of werkomgeving kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.