Title Image

Werk

Feng Shui draagt bij aan

een betere balans in de werkomgeving

Feng Shui gaat over de relatie tussen de mens en de leef- of werkomgeving en de invloed hiervan op zijn of haar welzijn. Medewerkers brengen heel wat uren door op hun werk. Het is bewezen dat een werkomgeving waarin mensen zich fijn voelen automatisch bijdraagt aan werkplezier, workflow èn productiviteit. Maar onderschat ook niet wat de uitstraling en energie van je bedrijf of organisatie en je medewerkers voor invloed heeft op je samenwerkingspartners- of relaties of bijvoorbeeld klanten die je winkel bezoeken.

De principes van Feng Shui helpen om je bewust te worden van deze invloeden. Bewustwording geeft inzicht en helpt om een betere balans in de werkomgeving te brengen. Balans in de werkomgeving maakt dat medewerkers zich prettig voelen en daarmee gelegenheid krijgen het optimale uit zichzelf te halen.

Feng Shui op de werkplek

Feng Shui op de werkvloer

Feng Shui voor bedrijven:
In feite is het voor iedere ruimte waarin wordt gewerkt of verbleven belangrijk dat deze prettig aanvoelt. Dit geldt zeker ook voor medewerkers binnen bedrijven en organisaties. Zo is een bestuurs- of directiekamer een plaats waarin een koers wordt bepaald en het belangrijk is dat er in alle rust strategische beslissingen genomen kunnen worden. In vergaderruimtes moeten collega’s vol energie kunnen deelnemen aan een discussie en eveneens de rust en ruimte voelen hun mening te geven en hun gevoel te uiten. De werkplek moet een plaats zijn waar medewerkers zich kunnen focussen en met plezier hun taken uitoefenen en in bijvoorbeeld het bedrijfsrestaurant moet er voldoende ruimte voor ontspanning zijn.

Feng Shui binnen praktijk- of behandelruimtes:
• cliënten moeten zich in deze ruimtes veilig en vertrouwd voelen om hun verhaal te durven vertellen

Feng Shui voor winkels:
• Klanten die een winkel bezoeken zullen langer in een ruimte willen blijven die prettig aanvoelt en energie geeft en daarmee automatisch bijdraagt aan een optimale klantbeleving

Feng Shui brengt een positieve flow binnen het zakelijk leven en zorgt ervoor dat je medewerkers, cliënten èn bezoekers zich in hun element voelen.

Feng Shui

Bedrijfsadvies

Een Feng Shui analyse bestaat uit het in kaart brengen en verbeteren van de energiestroom in een kantoor, praktijkruimte, bedrijf of winkel om daarmee de ruimtes beter af te stemmen op de verschillende toepassingen èn de gebruikers of bezoekers van deze ruimtes.

De Feng Shui analyse kan gericht zijn op het huidige bedrijfspand, een nieuw te betrekken bedrijfspand of een nog te bouwen bedrijfspand. Alles is gericht op het creëren van een zo prettig mogelijke werk- en verblijfomgeving voor zowel de werknemers alsook de cliënten of klanten.

Een Feng Shui Bedrijfsadvies biedt:
• een eerste persoonlijk consult om kennis te maken, informatie te verzamelen, wensen en eventuele hulpvragen te inventariseren en aan de hand daarvan een maatwerk offerte uit te werken
• een Feng Shui vooranalyse aan de hand van aangeleverde plattegronden en foto’s van het bedrijfspand of een specifieke ruimte
• een tweede persoonlijk consult om de vooranalyse te bespreken, eventueel wensen of hulpvragen bij te kunnen stellen en daarmee een basis te leggen voor het uiteindelijke adviesrapport
• desgewenst en indien relevant een Nine Star Ki analyse van bijvoorbeeld de hoofdgebruiker van een ruimte en een analyse van de invloed die deze ruimte kan hebben op het functioneren van de persoon in kwestie
• inzicht in ruimtes en functies die niet in balans zijn en wat dit kan betekenen voor de gebruikers of bezoekers van de ruimte(s) (door middel van het leggen van een Bagua)
• toelichting op wat deze disbalans betekent en welke invloed deze kan hebben op de gebruikers of bezoekers van deze ruimte(s)
• een advies om deze ruimtes weer in balans te brengen, de energie binnen de ruimte of het pand weer te harmoniseren en de levensaspecten die hier betrekking op hebben te verbeteren
• een interieuradvies over de hierbij te gebruiken kleuren, inrichting en indeling van de ruimtes
• dit alles samengevat in een uitgebreid adviesrapport (digitaal of in drukwerk)
• een derde persoonlijk consult om het uitgebreide adviesrapport persoonlijk toe te lichten en eventuele vervolgstappen verder af te stemmen
• Optioneel aangevuld met een styling advies

Styling Advies

Aanvullend op het Feng Shui Bedrijfsadvies is een styling advies mogelijk. Hierbij wordt – op basis van een aangegeven beschikbaar budget – een concreet interieuradvies gegeven met betrekking tot de inrichting van de ruimte(s) en de eventuele aanschaf van meubelen of accessoires. Er wordt een gericht kleur- en materialenadvies uitgebracht. In overleg is het ook mogelijk om de styling op locatie te verzorgen.

Workshop

Workshop Feng Shui in bedrijf’ Voor bedrijven en organisaties die de verbinding tussen hun medewerkers willen versterken, de workflow willen vergroten of het ziekteverzuim verlagen.

Je medewerkers brengen heel wat uren door op hun werk. Het is bewezen dat een werkplek waar mensen zich fijn voelen automatisch bijdraagt aan werkplezier, workflow en productiviteit. Dan is het helemaal geen gek idee om hier eens bij stil te staan. In deze workshop gaan medewerkers op een laagdrempelige manier met elkaar aan de slag in en met hun werkomgeving.

Kom in contact

Benieuwd wat Feng Shui voor de inrichting van jouw woon-, leef- of werkomgeving kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.